Beschut werk is werk waarbij u in uw eigen tempo eenvoudige taken uitvoert. Het werk en uw werkplek zijn aangepast aan wat u kunt doen. U krijgt bij het werk de begeleiding die u nodig heeft.

Als de gemeente wil weten of beschut werk voor u de enige mogelijkheid is om te werken, stuurt de gemeente u voor een advies naar UWV. UWV bepaalt of u voor beschut werk in aanmerking komt. U kunt ook zelf voor een advies naar UWV. Adviseert het UWV voor u beschut werk? Dan moet de gemeente u een beschutte werkplek aanbieden. Misschien komt u eerst op een wachtlijst, want het kan even duren voordat er een werkplek voor u is gevonden.

Het is mogelijk dat u op uw werkplek of bij uw werk extra voorzieningen nodig hebt, omdat u anders niet goed kunt werken. Uw begeleider zal met u op de werkplek de volgende dingen doornemen:

  • of uw werkplek geschikt is voor u;
  • of de ruimte waarin u gaat werken geschikt is voor u;
  • of de taken die u krijgt voor u goed uit te voeren zijn;
  • of het tempo waarin u moet werken niet te hoog is voor u;
  • en of u het aantal uren en het aantal dagen dat u moet werken kunt volhouden.

Als het nodig is, zal de werkplek of het werk zelf aan uw mogelijkheden worden aangepast. En als u meer of andere begeleiding nodig heeft, dan kunt u die krijgen. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen van een werkcoach of een begeleider van het SW-bedrijf.

Beschut werk en een Wsw-plaats

Beschut werk is dus niet helemaal hetzelfde als een Wsw-plaats, maar lijkt er wel op. Veel van de mensen die nu een Wsw-plaats hebben (en houden) komen niet voor een beschutte werkplek in aanmerking. Dat komt omdat zij - als het nodig is met loonkostensubsidie - bij een gewone werkgever zouden kunnen werken.

Vergelijk hulpaanbod