WW-uitkering

Uitkering bij werkloosheid. Informatie over de aanvraag, rechten en plichten en de regels rond ziekte en WW.

Recht op WW

Voor de WW gelden voorwaarden. U moet uw baan zijn kwijtgeraakt buiten uw eigen schuld om. En genoeg gewerkt hebben in de periode voor uw werkloosheid.

Hoe lang duurt de WW-uitkering?

Hoe lang u WW krijgt, hangt af van uw arbeidsverleden. Hoeveel WW u krijgt, hangt af van de hoogte van uw laatstverdiende loon.

WW-uitkering aanvragen

U doet de aanvraag bij UWV. U moet zich als werkzoekende inschrijven op uwv.nl.

Plichten bij een WW-uitkering

U inschrijven op uwv.nl, regelmatig solliciteren, passend werk accepteren en relevante informatie op tijd doorgeven.

WW-uitkering en ziekte

U moet zich binnen 2 dagen ziek melden bij UWV. Uw WW-uitkering loopt door. Bij langdurige ziekte gaat u van de WW naar de Ziektewet.

WW-uitkering stopt

Stopt uw WW? Dan kunt u misschien een bijstandsuitkering krijgen. Of een IOW- of IOAZ-uitkering.

Vergelijk hulpaanbod