Uitkering terugbetalen

Te veel ontvangen uitkering moet u altijd terugbetalen. Het maakt niet uit of het uw fout was of die van de uitkeringsinstantie.

Te veel ontvangen uitkering terugbetalen

UWV, SVB of de gemeente kan geld terugvragen, wanneer er te veel uitkering is betaald.

Manieren om te veel ontvangen uitkering terug te betalen

Heeft u nog een uitkering, dan verrekent de uitkeringsinstantie het teveel betaalde bedrag. Heeft u geen uitkering meer, dan moet u zelf terugbetalen.

Bruto uitkering terugbetalen

Meestal moet u het brutobedrag terugbetalen. Betaalt u in hetzelfde jaar nog terug? Dan moet u het nettobedrag betalen.

Kwijtschelding vragen voor uitkeringsschuld

In bepaalde gevallen kan uw nog openstaande uitkeringsschuld worden kwijtgescholden.

Bijstand terugvragen van een ander

Soms kan de gemeente bijstand die aan u is betaald, van iemand anders terugvragen. Dat heet 'verhaal van bijstand'.

Niet gevonden wat u zocht?

Kijk ook eens bij:

Bezwaar maken
Vergelijk hulpaanbod