Regels uitkering overtreden: boete of maatregel

Voor een uitkering moet u zich aan bepaalde regels houden. Overtreedt u de regels, dan legt UWV, de SVB of de gemeente een straf op: een maatregel of boete.

Welke maatregel kan de uitkeringsinstantie opleggen?

Bij een maatregel wordt uw uitkering verlaagd en heel soms zelfs beƫindigd. Bijvoorbeeld als u niet meewerkt aan een onderzoek, zonder afmelding niet op een afspraak verschijnt of als u niet...

Boete bij uitkeringsfraude

Bij een boete moet u een geldbedrag betalen aan de instantie. U krijgt een boete als u de inlichtingenplicht overtreedt: u houdt informatie achter of geeft verkeerde informatie door.

Hoe hoog mag de boete van de uitkeringsinstantie zijn?

Het bedrag hangt af van uw draagkracht. En van hoeveel opzet er in het spel was. Ook speelt mee of u al eerder gefraudeerd heeft.

Vergelijk hulpaanbod