Werk, geld en uitkering

Bijstand aanvragen

Een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet of een uitkering op grond van de IOAW aanvragen doet u vanaf 1 juni 2018 als volgt:

U bent ouder dan 27 jaar:

  • U meldt zich eerst aan als werkzoekende via werk.nl.
  • U meldt zich bij de gemeente door een afspraak te maken met een consulent van het Sociaal Team van de gemeente. Hiervoor kunt u bellen naar (072) 888 00 00. Het telefonische spreekuur is op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur.
  • In de eerste afspraak wordt uw situatie met de consulent besproken en legt de consulent u de procedure uit. U krijgt aanvraagformulieren mee om thuis in te vullen.
  • De aanvraagformulieren levert u binnen 5 werkdagen in bij de balie van het gemeentehuis samen met de nodige bewijsstukken.
  • Daarna krijgt u een uitnodiging van het Sociaal Team voor een intakegesprek.

U bent jonger dan 27 jaar:

  • U meldt zich bij het Jongerenloket in Alkmaar. Dit kan op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur op het Stadskantoor, Mallegatsplein 10 in Alkmaar.
  • U krijgt eerst een baanzoekplicht van vier weken, voordat u een bijstandsaanvraag kunt indienen. Informatie hierover krijgt u via het Jongerenloket.

Bericht over de uitkering

Binnen acht weken na het inleveren van de formulieren bij de gemeente, ontvangt u bericht. Als u recht heeft op een bijstandsuitkering, krijgt u deze in principe toegekend vanaf de dag dat u zich heeft gemeld bij de gemeente.