Anw

De Algemene Nabestaandenwet (Anw) regelt in sommige gevallen een inkomen voor mensen wiens partner overleden is en voor kinderen van wie beide ouders overleden zijn.

Anw voor partners

Als uw partner overlijdt, kan het zijn dat u recht heeft op een nabestaandenuitkering (Anw-uitkering).

Anw voor kinderen

Kinderen van wie beide ouders overleden zijn kunnen misschien een Anw-uitkering krijgen.

Vergelijk hulpaanbod