Mensen met een uitkering van de gemeente die veel moeite hebben om een betaalde baan te vinden, kunnen hulp krijgen van de gemeente. Dit heet hulp bij re-integratie, of hulp bij participatie (= deelnemen aan de maatschappij).

Verschillende activiteiten

Hoe de hulp van de gemeente eruit ziet, kan voor iedereen verschillend zijn.
De gemeente bepaalt welke re-integratievoorzieningen zij aanbiedt, en bekijkt welke daarvan het meest geschikt zijn voor u. Dat kan een opleiding of cursus zijn, een participatieplaats, een gesubsidieerde baan, begeleiding bij het starten van een eigen bedrijf, enzovoort.

Voor jongeren is er meestal een apart traject. Een werkcoach kijkt wat uw kansen zijn op het vinden van een baan. Heeft u hulp nodig? Dan kijkt de gemeente welke hulp het beste bij u past.

Jonger dan 27?

Bent u jonger dan 27 jaar en is er (na een zoekperiode) niet meteen werk voor u? Dan krijgt u een plan van aanpak. Hierin staat hoe u uw kansen op betaald werk kunt vergroten, bijvoorbeeld met een cursus of een werkleerstage. En er staat wat de gemeente van u verwacht.

Doel

Het einddoel is een 'gewone', betaalde baan, maar het kan ook een tijdelijke, door de gemeente gesubsidieerde baan zijn.

Regels

U bent verplicht mee te werken aan uw re-integratie. Doet u dit niet, dan kan de gemeente uw uitkering tijdelijk verlagen.

Hulpaanbod

Re-integratie- en loopbaanbegeleiding

Arbeidsgewenning

De werkwijze van zorgboerderijen is dat deelnemers deelnemen aan...

Arbeidsreintegratie

Afhankelijk van de vraagstelling zijn volgende producten...

Arbeidsreintegratie

Afhankelijk van de vraagstelling zijn volgende producten...

Organisaties

Re-integratiebedrijf

Leviaan - Slenkstraat

 0800-33 88 33 88 leviaan.nlSlenkstraat 2011441MNPurmerend

Voorzet Autisme - Hoofdkantoor

 023-75 10 520 voorzet.nlMollerusweg 702031BZHaarlem

Stichting Landzijde

 0299-47 41 18 landzijde.nlStationsweg 361441EJPurmerend

Loopbaancoach of begeleider

De Gewenste Richting Op

 072-58 99 287 degewensterichtingop.nlIde Klaas Minlaan 91862GDBergen

Van Loenen Coaching - Loopbaan begeleiding

 072-88 87 161 vanloenencoaching.com

Select Personeel - sdiensten

 06-28 93 84 20 selectpersoneel.nlDe Trompet 15601967DBHeemskerk

Vergelijk hulpaanbod