Re-integratie wil zeggen met hulp weer aan het werk gaan. Wie er verantwoordelijk is voor deze hulp aan u, hangt af van uw uitkering.

Gemeente-uitkering of geen uitkering

U heeft een uitkering van de gemeente (bijstand, IOAW, IOAZ) of een Anw-uitkering. Of u heeft geen uitkering maar u wilt wel hulp. U kunt hulp krijgen van de gemeente.

WW of IOW

U heeft een WW-uitkering of een IOW-uitkering. U kunt hulp krijgen van UWV .
Er is een uitzondering: Werkte u voor de overheid of het onderwijs? Laat dit dan aan UWV weten. Uw ex-werkgever moet u helpen met het vinden van werk.

WAO, WGA, Waz, Wajong of Ziektewet

U heeft een WAO-, WGA-, Waz- of Wajong-uitkering of een Ziektewetuitkering. U kunt hulp krijgen van UWV .
Er is een uitzondering: Heeft u een WGA-uitkering van een werkgever die niet is aangesloten bij UWV? Dan moet uw werkgever u helpen bij uw re-integratie. Uw werkgever kan dit uitbesteden aan een verzekeringsmaatschappij of een re-integratiebedrijf.

Werkgever betaalt door

U heeft een werkgever die uw loon doorbetaalt. U kunt hulp krijgen van uw werkgever. Die kan daarvoor de bedrijfsarts of arbodienst inschakelen, of een re-integratiebedrijf.
Kunt u niet meer aan de slag bij uw eigen werkgever of doet uw werkgever niets of te weinig? Neem dan contact op met UWV.

Vergelijk hulpaanbod