In de meeste pensioenregelingen en pensioenverzekeringen is opgenomen dat de pensioenopbouw door blijft lopen als u volledig arbeidsongeschikt raakt. U hoeft dan geen premie te betalen. Algemeen geldt: hoe meer arbeidsongeschikt, hoe minder premie u betaalt. Vraag naar de regelingen en voorwaarden bij uw eigen pensioenfonds.

WAO en WIA

De pensioenopbouw met WAO of WIA is niet met een wet geregeld. Ieder pensioenfonds bepaalt zelf of u pensioen blijft opbouwen tijdens uw WIA- of WAO-uitkering.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt

Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan kan het zijn dat de pensioenopbouw stopt. Vraag bij uw pensioenfonds hoe het zit. Voor het deel dat u nog in loondienst werkt, bouwt u wel pensioen op.

Aangepaste functie

Werkt u door gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid in een aangepaste functie met een lager loon? Sommige pensioenfondsen zijn bereid om uw pensioenopbouw te houden zoals die was. Of die mogelijkheid in uw geval bestaat, kan uw pensioenfonds u vertellen.

Pensioenopbouw

De pensioenopbouw tijdens uw WAO- of WIA-uitkering is meestal gebaseerd op het loon dat u in het tweede ziektejaar van uw werkgever ontving. Dit is vaak 70% van uw salaris. U bouwt dan ook maar over 70% pensioen op. Over uw AOW hoeft u zich geen zorgen te maken: zolang u in Nederland woont, bouwt u AOW-pensioen op.

Zelf melden

Bij veel pensioenfondsen moet u zelf melden dat u een WAO- of WIA-uitkering krijgt. Geef het ook door als uw arbeidsongeschiktheidspercentage verandert. Doet u dat niet, dan stopt uw pensioenopbouw. Het is verstandig om na te vragen aan welke regels u zich moet houden bij uw pensioenfonds.

Vergelijk hulpaanbod