De meeste mensen die werken, krijgen behalve AOW ook een aanvullend pensioen via hun werk.

De werkgever regelt pensioen

De meeste werkgevers regelen het aanvullend pensioen voor hun werknemers bij een pensioenfonds. Vaak werkt een pensioenfonds voor een hele sector. Zo is er voor onderwijspersoneel het ABP, kent de bedrijfstak metaal en techniek het PMT en de sector zorg en welzijn heeft het PFZW. Andere werkgevers sluiten een pensioenverzekering af bij een verzekeringsmaatschappij.

Premiebetaling

Meestal betalen werkgever en werknemer samen premie voor aanvullend pensioen. Uw aandeel wordt elke maand automatisch ingehouden op uw brutoloon. Hoeveel dat is, kunt u nalezen op uw salarisstrookje.

Zelf pensioen regelen

Sommige werkgevers hebben helemaal geen pensioenregeling. Dan moet u uw pensioen zelf regelen. Dat geldt ook voor mensen die zelfstandig werken. Dat kan bijvoorbeeld door te sparen of met een lijfrente.

Zelf aanvragen

U moet uw pensioen 3 maanden voor uw pensioendatum aanvragen. Voor uw oude pensioenen (regelingen waaraan u niet meer betaalt) kunt u beter zelf contact opnemen met de pensioenuitvoerders. In de praktijk zal de pensioenuitvoerder waar u tot het laatst toe verzekerd bent geweest, 3 tot 4 maanden voordat u met pensioen gaat, contact met u opnemen. Wanneer u uw aanvraag te laat indient, is het mogelijk dat u minder pensioen krijgt.

Hoogte pensioen

Elk jaar bouwt u een deel van uw pensioen op. Voor de meeste mensen is dit 1,75%. Na 40 jaar werken krijgen de meeste mensen 70% van hun loon als pensioen. Op uw jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel u al heeft opgebouwd. Kijk op uw pensioenoverzicht als u wilt weten hoeveel pensioen u straks samen met uw AOW ontvangt.

Nabestaandenpensioen

Zodra uw partner overlijdt, ontvangt u mogelijk een partnerpensioen. In bepaalde gevallen kunt u als nabestaande ook een nabestaandenuitkering ( Anw-uitkering ) aanvragen. Ook een particuliere levensverzekering kan zorgen voor extra inkomen na het overlijden van de partner.
Bij een echtscheiding krijgt de ex-partner een deel van het opgebouwde nabestaandenpensioen. Dit bijzonder nabestaandenpensioen is het deel dat voor de scheiding is opgebouwd.

Vergelijk hulpaanbod