Schoolgaande kinderen hebben vaak een computer nodig voor hun huiswerk. Of misschien heeft u zelf een computer nodig voor een opleiding die voor u noodzakelijk is. Sommige gemeenten hebben daar een computerregeling voor. U kunt ernaar vragen bij het Sociaal Team.

Vergelijk hulpaanbod