Klachten, bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen een beslissing van de uitkeringsinstantie. Voelt u zich onjuist behandeld, dan kunt u een klacht indienen.

Klacht uitkeringsinstantie

Klacht indienen over een uitkeringsinstantie

U kunt een klacht indienen als u zich slecht behandeld voelt. De uitkeringsinstantie moet uw klacht binnen 6 tot 10 weken behandelen.

Bezwaar maken

Bezwaar maken tegen een beslissing van een uitkeringsinstantie

U heeft een beslissing gekregen van de uitkeringsinstantie over uw aanvraag of uitkering. Maar u bent het niet eens met de beslissing. Dan kunt u bezwaar maken.

Tips voor het indienen van uw bezwaarschrift

U kunt het bezwaarschrift per post, aan de balie of soms via de website indienen. Doe dit op tijd. Controleer of uw bezwaarschrift goed is aangekomen.

Behandeling bezwaarschrift

Meestal belt de uitkeringsinstantie u eerst op om uitleg te geven over de beslissing. Daarna volgt eventueel een hoorzitting.

De beslissing op uw bezwaarschrift

De uitkeringsinstantie moet op tijd een beslissing nemen. Gebeurt dat niet, dan kunt u per brief om een beslissing en een dwangsom vragen.

Mediation

Mediation in bezwaarzaken

Een onafhankelijk persoon kan u en de uitkeringsinstantie begeleiden bij het vinden van een oplossing.

In beroep

In beroep gaan tegen de beslissing van de uitkeringsinstantie

Krijgt u geen gelijk in de bezwaarprocedure, dan kunt u in beroep gaan bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank.

Behandeling beroep

Behandeling van het beroepsschrift bij de bestuursrechter

De rechter bekijkt uw dossier en houdt een rechtszitting met u en de uitkeringsinstantie. Niet eens met de beslissing? Dan kunt u in hoger beroep.

Beslissing te laat

De beslissing komt te laat

U kunt de uitkeringsinstantie een brief schrijven als de beslissing te laat komt. In die brief kunt u een dwangsom eisen.

Uitkering tijdens bezwaar- of beroep

Uitkering tijdens bezwaar- of beroepsprocedure

Terwijl de procedure loopt, kunt u misschien bijstand krijgen van de gemeente. Of u vraagt via de rechter een voorlopige uitkering aan.

Vergelijk hulpaanbod