Een werkgever die iemand aanneemt die moeilijk aan het werk komt, kan geld krijgen. Zit u in zo'n situatie, dan kan het voordelig zijn u aan te nemen. Er zijn verschillende mogelijkheden.

Loonkostensubsidie (LKS)

Bij loonkostensubsidie betaalt UWV of de gemeente een bijdrage voor uw salaris aan uw werkgever. U krijgt van de werkgever uw volledige loon uitbetaald. Loonkostensubsidie is alleen mogelijk als is vastgesteld dat u een arbeidsbeperking heeft en daardoor minder productief bent.

Loonkostenvoordeel (LKV)

Loonkostenvoordeel is een bijdrage voor uw werkgever. Die maakt voor u kosten, onder andere voor uw loon en voor werknemerspremies. Als tegemoetkoming voor deze kosten kan uw werkgever voor ieder uur dat u werkt een bedrag ontvangen. Dit kan 3 jaar achter elkaar. Uw werkgever krijgt het geld achteraf van de Belastingdienst.
Wanneer kan uw werkgever loonkostenvoordeel krijgen?

 • U heeft een WIA-, WAO-, Waz of Wajong-uitkering of een arbeidshandicapverklaring, of
 • U heeft in de maand voorafgaand aan uw werk een uitkering en bent 56 jaar of ouder, of
 • U heeft een bijstandsuitkering en een arbeidsbeperking waarmee u wel kunt werken, maar minder productief bent. En u valt onder de doelgroep van de banenafspraak .

Uw werkgever heeft van u een doelgroepverklaring nodig om het loonkostenvoordeel te kunnen ontvangen. De gemeente of UWV geeft de doelgroepverklaring af.
Voldoet u aan de voorwaarden voor loonkostensubsidie en voor het loonkostenvoordeel? Dan kan uw werkgever beide voor u ontvangen.

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het lage-inkomensvoordeel is een tegemoetkoming voor de werkgever die iemand in dienst heeft met een laag loon. Die tegemoetkoming is maximaal € 960 (in 2021). Uw werkgever kan het LIV voor u krijgen als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U bent 23 jaar of ouder, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd;
 • U verdient gemiddeld per uur minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumuurloon.;
 • U werkt minstens 1.248 uur per jaar (dat is gemiddeld 28 uur per week bij 4 weken vakantie per jaar) en u krijgt voor deze uren salaris.

Het loonkostenvoordeel en het lage-inkomensvoordeel kunnen niet gecombineerd worden. Uw werkgever kan kiezen voor de meest gunstige regeling als hij (of zij) voor u op beide regelingen recht heeft.

No-riskpolis

De werkgever kan voor u een no-riskpolis afsluiten. Dan betaalt UWV het grootste deel van uw salaris als u ziek wordt. De no-riskpolis geldt alleen als een van de onderstaande situaties op u van toepassing is:

 • U heeft een WIA-, WAO-, Waz- of Wajong-uitkering.
 • U heeft ooit een Wajong-uitkering gehad.
 • U heeft door ziekte of beperking problemen (gehad) met het volgen van onderwijs en komt binnen 5 jaar na afloop van het onderwijs in dienst.
 • U heeft een verklaring van UWV of de gemeente dat u een arbeidsbeperking heeft.
 • U bent voor 8 juli 1954 geboren en heeft langer dan een jaar WW gehad.
 • U valt onder de doelgroep van de banenafspraak .

Proefplaats

Bij een proefplaats mag u met uw uitkering maximaal 6 maanden op proef werken. Uw werkgever hoeft u nog geen loon te betalen. Dit geldt als u een WW-uitkering of een WIA-, WAO-, Waz- of Wajong-uitkering heeft. Ook met een bijstandsuitkering is een proefplaatsing mogelijk. Daarvoor gelden andere voorwaarden.

Loondispensatie

Loondispensatie is een regeling voor mensen die gaan werken vanuit de Wajong. Bij loondispensatie hoeft de werkgever u tijdelijk niet het cao-loon te betalen, omdat u minder aankan dan andere werknemers. De Wajong vult uw lagere loon aan.

Vertel het de werkgever

Niet alle werkgevers weten dat deze voordelen er zijn. U kunt er in het sollicitatiegesprek op wijzen.

Vergelijk hulpaanbod