Hulpaanbod van: De Zilvermeeuw

Groepsgewijs musiceren:

Het actief musiceren met elkaar en beluisteren van muziek. Het opbouwen van een repertoire.
Het aanleren van muzikale vaardigheden, tot het in stand houden of verbeteren van de motoriek, geheugentraining, verbeteren of vloeiender maken van de spraak.
Het bieden van een uitlaatklep, het maken van eigen keuzes, assertiever worden, leren samenwerken, je emoties onder woorden kunnen brengen, eigen inbreng mogen hebben, muziek aan den lijve ervaren (BIM methodiek= Beleven In Muziek), ziekte-inzicht en -verwerking: het leren omgaan met de beperking.

Individueel musiceren:
Het leren bespelen van een instrument of leren zingen met begeleiding van een ervaren muziekdocent.

Contactinformatie

Contactpersonen

Meer informatie

Soort cursus
  • muziek
Benodigde voorkennis

Geen

Looptijd van de cursus

6 tot 10 maanden

Cursusmateriaal

Wordt verzorgd

Bezoekadres
Coolplein 11703XC Heerhugowaard072-57 51 090Cool Kunst en Cultuur

Op het activiteitencentrum De Zilvermeeuw te Alkmaar en bij
COOL kunst-en cultuur te Heerhugowaard en Artiance in Alkmaar.

Toelichting dagen en tijden

Op verschillende dagdelen afhankelijk van de wensen en mogelijkheden

Kosten

Indien u beschikt over een geldige indicatie dan worden de kosten vanuit de CIZ of WMO vergoed. Bekostiging vanuit een PGB is ook mogelijk.

Wel heft de overheid een inkomensafhankelijke eigen bijdrage vanuit het CAK

Bijzonderheden

Alle locaties zijn toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een rolstoel.

Inschrijven of aanmelden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het activiteitencentrum De Zilvermeeuw op tel. nr. 072-5751090. Email: zilvermeeuw1.administratie@esdege-reigersdaal.nl Voor een vrijblijvend oriënterend gesprek kunt u contact opnemen Ank Hes ( clustermanager). Op werkdagen bereikbaar op tel.nr 072-5751090. Of bij afwezigheid met Popko Noordhuis ( waarnemend clustermanager ) op tel.nr 072-5348455. Er zijn folders van De Zilvermeeuw: In Vogelvlucht, het Activiteitencentrum, de werkprojecten, De Overloop, De Opsteker, De Trainingscentra Arbeid, Idee-atelier en Exposeren bij Idee-atelier en Ambulante ondersteuning. Deze folders zijn verkrijgbaar bij één van de locaties van De Zilvermeeuw of worden op verzoek toegestuurd. Voor informatie kunt u ook bellen met De Zilvermeeuw. Het algemene nummer is: (072) 57 51 090. www.dezilvermeeuw.st-er.nl

Doelgroepen

Volwassenen met psychische problemen, Volwassenen met problemen aan het houdings-en bewegingsapparaat, Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Volwassenen met een visuele beperking, Volwassenen met een spraakstoornis en/of taalproblemen, Volwassenen met een lichamelijke beperking, Volwassenen met een chronische ziekte, Volwassenen met een auditieve beperking

Doelgroep-toelichting

Voor mensen vanaf 18 jaar met een lichamelijke handicap, chronische ziekte en/of niet aangeboren hersenletsel

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Cursus
Vergelijk hulpaanbod