Hulpaanbod van: De Zilvermeeuw

In de activiteit studie/computeren krijgt de deelnemer de gelegenheid om kennis en vaardigheden op de computer te ontwikkelen of opnieuw (aan) te leren. Hij/zij kan oefenen met de Nederlandse taal, rekenen, internet en het omgaan met de computer. Ook is er de mogelijkheid om administratieve taken te leren op de computer, wanneer de deelnemer de wens heeft deze werkzaamheden in een bedrijf of organisatie te gaan uitvoeren. Zo kan men leren:
- tekstverwerken, werken met Word en Publisher;
- opmaken van tekst voor folders, drukwerk en boekjes;
- internetten;
- e-mail binnenhalen en verwerken;
- foto’s maken met digitale camera;
- verzendklaar maken van post.

Contactpersonen

Meer informatie

Soort cursus
  • computercursussen
Benodigde voorkennis

Geen speciale voorkennis noodzakelijk

Looptijd van de cursus

3 tot 12 maanden

Cursusmateriaal

Wordt verzorgd

Op het activiteitencentrum De Zilvermeeuw te Alkmaar , De Opsteker- en Overloop projecten in de regio en het Trainingscentrum Arbeid te Heerhugowaard.

Toelichting dagen en tijden

In overleg

Kosten

Indien u beschikt over een geldige indicatie dan worden de kosten vanuit de AWBZ of WMO vergoed. Bekostiging vanuit een PGB is ook mogelijk. Wel heft de overheid een inkomensafhankelijke eigen bijdrage vanuit het CAK Soms zijn er kosten aan verbonden voor de aanschaf van een persoonlijke cursus die dan ook eigendom is van de cliënt

Bijzonderheden

Alle locaties zijn aangepast en toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een rolstoel. Enkele locaties beschikken over een rustkamer waar cliënten tussendoor kunnen rusten op bed indien nodig.

Inschrijven of aanmelden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het activiteitencentrum De Zilvermeeuw op tel. nr. 072-5751090. Email: zilvermeeuw1.administratie@esdege-reigersdaal.nl Voor een vrijblijvend oriënterend gesprek kunt u contact opnemen Ank Hes ( clustermanager). Op werkdagen bereikbaar op tel.nr 072-5751090. Of bij afwezigheid met Popko Noordhuis ( waarnemend clustermanager ) op tel.nr 072-5348455. Er zijn folders van De Zilvermeeuw: In Vogelvlucht, het Activiteitencentrum, de werkprojecten, De Overloop, De Opsteker, De Trainingscentra Arbeid, Idee-atelier en Exposeren bij Idee-atelier en Ambulante ondersteuning. Deze folders zijn verkrijgbaar bij één van de locaties van De Zilvermeeuw of worden op verzoek toegestuurd. Voor informatie kunt u ook bellen met De Zilvermeeuw. Het algemene nummer is: (072) 57 51 090.

Doelgroepen

Volwassenen, Senioren, Jongeren, pubers en tieners, Volwassenen met psychische problemen, Volwassenen met problemen aan het houdings-en bewegingsapparaat, Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Volwassenen met een visuele beperking, Volwassenen met een spraakstoornis en/of taalproblemen, Volwassenen met een lichamelijke beperking, Volwassenen met een chronische ziekte, Volwassenen met een auditieve beperking

Doelgroep-toelichting

Voor mensen vanaf 18 jaar met een lichamelijke handicap, chronische ziekte en/of niet aangeboren hersenletsel

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Cursus
Vergelijk hulpaanbod