Hulpaanbod van: De Zilvermeeuw

Het Halliwick Concept: een tienpuntenprogramma dat toewerkt naar zelfstandig bewegen in het water. Het gaat om handelingen die in het water wel mogelijk zijn en daarbuiten niet. De simpele opbouw geeft handvatten voor therapeutisch handelen.


Waarom Halliwick?

Een beweging in het water gaat niet alleen gemakkelijker, maar ook trager. Het lukt om met weinig spierkracht in evenwicht te blijven. Deze voordelen van het water worden benut bij het Halliwick Concept. Vanuit een veilige evenwichtssituatie in combinatie met veilige ondersteuning komen cliënten tot bewegen. Belangrijk is dat er helemaal geen drijfmiddelen gebruikt hoeven worden. In het water moet en kan een cliënt actief reageren op alle watereigenschappen.

Tien- Puntenprogramma in vogelvlucht

Het Halliwick Concept bestaat uit tien stappen. In de eerste vijf werk je toe naar het bewegen in alle richtingen. Daarna werk je in drie stappen aan een stabiele houding in het water, om ten slotte in twee stappen tot bewegen en voortbewegen te komen. De kracht van dit Tien-Puntenprogramma is dat de opbouw simpel is. Daardoor kunnen zowel begeleiders, ouders als vrijwilligers onderdelen toepassen. En ook al kom je niet toe aan de laatste punten, het blijft genieten om eens niet aan alle kanten ondersteund te zijn of zelfs gefixeerd, maar vrij te zijn, zelfs zonder drijfmiddelen.

Doel

Het uiteindelijke doel is niet het aanleren van een zwemslag. Het doel is om met behulp van de opwaartse druk van het water gebruik te maken van de mogelijkheden van de cliënt, hoe beperkt soms ook. Daarnaast wordt de basis gelegd om bepaalde activiteiten voort te zetten 'op het droge'.


Plezier in bewegen met hydrotherapie

De meeste cliënten komen wekelijks maar sommigen ook meerdere keren per week. De vorderingen zijn - zoals bij iedere training- sterk afhankelijk van de frequentie en de problematiek. Toch is er in iedere sessie bij de cliënt een 'herkenning' waar te nemen van datgene wat de vorige keer aan bod is gekomen. Alle zintuigen worden gestimuleerd, maar voorop staat het samen plezier hebben in bewegen.


Ook kun je voor meer informatie over Halliwick kijken op: www.halliwick.nl

Contactpersonen

Meer informatie

Doelgroepen

Volwassenen, Senioren, Jongeren, pubers en tieners, Volwassenen met psychische problemen, Volwassenen met problemen aan het houdings-en bewegingsapparaat, Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Volwassenen met een visuele beperking, Volwassenen met een verstandelijke beperking, Volwassenen met een spraakstoornis en/of taalproblemen, Volwassenen met een lichamelijke beperking, Volwassenen met een chronische ziekte, Volwassenen met een auditieve beperking

Doelgroep-toelichting

Voor mensen vanaf 18 jaar met een lichamelijke handicap, chronische ziekte en/of Niet Aangeboren Hersenletsel

Door wie?

Door therapeuten en zwem-agogen, werkzaam bij De Zilvermeeuw

Op welke dagen en tijden?

In nader overleg

Kosten

Indien er een geldige indicatie is ( zorg in natura of PGB ) dan worden de kosten daaruit betaald.

Wanneer wordt de behandeling (deels) vergoed?

Indien er een geldige indicatie is.

Aanvragen en vervolgprocedure

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het activiteitencentrum De Zilvermeeuw op tel. nr. 072-5751090. Email: zilvermeeuw1.administratie@esdege-reigersdaal.nl
Voor een vrijblijvend oriënterend gesprek kunt u contact opnemen Ank Hes ( clustermanager). Op werkdagen bereikbaar op tel.nr 072-5751090.
Of bij afwezigheid met Popko Noordhuis ( waarnemend clustermanager ) op tel.nr 072-5348455.

Activiteitencentrum De Zilvermeeuw
Muiderwaard 238

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Fysiotherapie
Vergelijk hulpaanbod