Hulpaanbod van: De Zilvermeeuw

De diverse werkprojecten variërend van administratieve-, productieve- tot horecaprojecten bij reguliere bedrijven en/of instellingen.
De werkprojecten zijn bedoeld voor clienten die werkervaring willen opdoen in een bedrijf of instelling waarbij er te allen tijde een beroep gedaan kan worden op een werkbegeleider die aanwezig is voor ondersteuning en uitleg. Deze begeleider kan ook adviseren en helpen bij het realiseren van aanpassingen die nodig zijn in het werk. Er zijn projecten die zich richten op horeca-, administratieve werkzaamheden, werk in tuincentra, winkels en bibliotheken en het werken met dieren op b.v. een kinderboerderij. Kortom er is veel mogelijk en er worden aansluitend bij de vraag van clienten ook weer nieuwe projecten opgezet. Vanuit de projecten is doorstroom naar een meer individuele en zelfstandige baan mogelijk via Centrum Begeleid Werken.


Het Centrum Begeleid Werken in Heerhugowaard.
Cliënten kunnen zich inschrijven voor bemiddeling naar een individuele baan, onbetaald of zo mogelijk betaald.
Er wordt tevens arbeidsonderzoek uitgevoerd naar de mentale en fysieke belastbaarheid en eventuele aanpassingen op de werkplek.

De Trainingscentra Arbeid in Alkmaar, Heerhugowaard. Hier wordt arbeidstraining geboden op het gebied van techniek, computervaardigheden, repro- en administratief werk. De trainingscentra werken nauw samen met de Centra Begeleid Werken.

Het Idee Atelier

Het Idee Atelier in Alkmaar slaat drie vliegen in een klap: het is een atelier, winkel en expositieruimte tegelijk. Op het atelier worden door de cliënten verschillende creatieve producten vervaardigd voor de verkoop, zoals kaarsen, kaarten, glas- en zijdeproducten. Tevens worden deze producten verkocht. Er worden exposities gehouden en creatieve workshops met open inschrijving. Clienten kunnen leren om creatieve producten te vervaardigen, maar ook om in een winkel te leren werken. ( leren bedienen van de kassa, klantvriendelijkheid, inrichten van de winkel etc. )

Contactpersonen

Meer informatie

Soort cursus
  • arbeidsmarkttoeleiding
Benodigde voorkennis

Afhankelijk van situatie en persoonlijke wensen/mogelijkheden

Looptijd van de cursus

Afhankelijk van situatie en persoonlijke wensen/mogelijkheden

Cursusmateriaal

Wordt verzorgd

Op de Trainingscentra Arbeid te Heerhugowaard en Alkmaar.
Bij de werkprojecten bij diverse bedrijven en reguliere instellingen in de regio Heerhugowaard en Alkmaar.
Op het Idee Atelier in Alkmaar

Toelichting dagen en tijden

Afhankelijk van situatie en persoonlijke wensen/mogelijkheden

Kosten

Indien u beschikt over een geldige indicatie dan worden de kosten vanuit de AWBZ of WMO vergoed. Bekostiging vanuit een PGB is ook mogelijk. Wel heft de overheid een inkomensafhankelijke eigen bijdrage vanuit het CAK Er kan sprake zijn van een vrijwilligers-of stagevergoeding.

Bijzonderheden

Alle locaties zijn aangepast en toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een rolstoel.

Inschrijven of aanmelden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Trainingscentrum Arbeid te Heerhugowaard, telefoonnummer 072-5348455 Voor een vrijblijvend oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met Popko Noordhuis ( clustermanager ) op tel.nr. 072-5348455. Of bij afwezigheid met Ank Hes ( waarnemend clustermanager). Op werkdagen bereikbaar op tel.nr 072-5751090. Website: www.dezilvermeeuw.st-er.nl Er zijn nog meer folders van De Zilvermeeuw: In Vogelvlucht, de werkprojecten, De Overloop, De Opsteker, Het Activiteitencentrum, Het Idee-atelier en Exposeren bij Idee-atelier en Ambulante ondersteuning. Deze folders zijn verkrijgbaar bij een van de locaties van De Zilvermeeuw of worden op verzoek toegestuurd. Voor informatie kunt u ook bellen met De Zilvermeeuw. Het algemene nummer is: (072) 57 51 090.

Doelgroepen

Volwassenen, Senioren, Jongeren, pubers en tieners, Volwassenen met psychische problemen, Volwassenen met problemen aan het houdings-en bewegingsapparaat, Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Volwassenen met gedragsproblemen, Volwassenen met een visuele beperking, Volwassenen met een verstandelijke beperking, Volwassenen met een spraakstoornis en/of taalproblemen, Volwassenen met een lichamelijke beperking, Volwassenen met een chronische ziekte, Volwassenen met een auditieve beperking

Doelgroep-toelichting

Voor mensen vanaf 18 jaar met een lichamelijke handicap, chronische ziekte of niet-aangeboren hersenletsel

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Cursus
Vergelijk hulpaanbod