Hulpaanbod van: De Zilvermeeuw

Cluster De Zilvermeeuw bestaat uit verschillende locaties verspreid over de regio Heerhugowaard en Alkmaar, met elk hun specifieke activiteiten of dienstverlening.

Op welke wijze en waar de activiteiten en/of begeleid werken vorm krijgen , is geheel afhankelijk van de individuele wensen en mogelijkheden van de cliënt. Het kan plaatsvinden in één van de activiteitencentra, de trainingscentra arbeid of werkprojecten, maar ook bij een bedrijf of reguliere instelling waaronder culturele- of kunst instellingen. Iedere cliënt krijgt bij aanvang een contactpersoon die helpt het juiste individuele aanbod te realiseren.

De begeleiders van De Zilvermeeuw bieden ondersteuning bij het ( her) vinden en ontwikkelen van eigen mogelijkheden en vaardigheden.En bij het leren omgaan met de beperkingen. Waar nodig bieden de begeleiders ondersteuning bij Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen ( ADL hulp ) en persoonlijk verzorging.

Cliënten worden ondersteund in het bereiken van hun doelen. Daarom krijgt een ieder een eigen persoonlijke begeleider ( contactpersoon ). Deze stelt samen met de cliënt het persoonlijke ondersteuningsplan op en helpt bij de juiste activiteitenkeuze. Dit gebeurt in de introductieperiode. Daarna wordt er met een meer vastgesteld programma aan de slag gegaan. Individueel of samen met anderen.

Contactinformatie

Activiteitencentrum (in Wijkwaard) 072-57 51 090Muiderwaard 2381824XV Alkmaar dezilvermeeuw.st-er.nl

Plan route

Contactpersonen

Meer informatie

Bezoekadres
Muiderwaard 2381824XV Alkmaar072-57 51 090Activiteitencentrum (in Wijkwaard)
Soort activiteiten
 • Activiteiten op therapeutische basis: -Individuele afasietherapie ( SMTA )
  -De Afasie Behandelgroep
  -De Psychosociale Hulpverlening
  -De Medische Fitness ( in Alkmaar, Broek op Langedijk of Heerhugowaard bij diverse sportscholen )
 • Sociale activiteiten: -Tekenen/schilderen
  -Zijdeschilderen
  -Keramiek
  -Sieraden maken
  -Kaarten maken
  -Glasproducten maken
  -Tuinieren
  -Koken en bakken
  -Spel ( biljarten, klaverjassen, memory, boccia etc. )
  -Lotgenotencontact
  -Bespreking van nieuws en actualiteiten
  -Partnergroepen
 • Sportieve activiteiten: -Fitness
  -Sport
  -Zwemmen
  -Yoga
  -Sportief wandelen
  -Rolstoeldansen
 • Educatieve activiteiten: -Computervaardigheden
  -Internet, Word en Excel
  -Administratieve vaardigheden
  -Rekenen/Taal
  -Geheugentraining
  -Houtbewerking
  -Fietsenreparatie
  -Arbeidstraining ( in werkproject of individueel )
 • Creatieve activiteiten: -Muziek maken en beluisteren
  -Toneel
  -Redactieactiviteit ( maken van een krant )
De omgeving

Activiteitencentrum De Zilvermeeuw is samen met de winkel KEK ( kunst en cadeau’s ) en het restaurant De Waard-in, gevestigd in Wijkwaard, een modern en mulitfunctioneel wijkcentrum. Het is een bruisende locatie, met een prettige en open sfeer, waar jong en oud zich thuis voelen. Het is volledig aangepast en toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een rolstoel. Er is een tevens een rustruimte aanwezig. De Trainingscentra Arbeid bevinden zich een bedrijfsmatige omgeving op moderne bedrijventerreinen in Heerhugowaard en Alkmaar. Ze zijn volledig aangepast en toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een rolstoel. Er is tevens een rustruimte aanwezig. Het Idee Atelier ligt midden in het stadscentrum van Alkmaar en is atelier, expositieruimte en winkel in één. Het is volledig aangepast en toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een rolstoel. De Overloop-en Opsteker projecten bevinden zich in diverse wijk-en buurtcentra, verspreid over de regio. Ze zijn toegankelijk en aangepast voor mensen in een rolstoel. De werkprojecten vinden plaats bij bedrijven en instellingen. Er zijn werkprojecten in de horeca, bij tuincentra, bij verpakkingsbedrijven en in de administratieve sector. De mate van toegankelijkheid en aanpassingen voor mensen die gebruik maken van een rolstoel kan per bedrijf of instelling verschillen.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • Wmo
 • Wet Langdurige zorg (Wlz)
Aanmelding en vervolgprocedure

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het activiteitencentrum De Zilvermeeuw op tel. nr. 072-5751090 of met het Trainingscentrum Arbeid te Heerhugowaard op tel.nr 072-5348455 Email activiteitencentrum : zilvermeeuw1.administratie@esdege-reigersdaal.nl Email Trainingscentrum Heerhugowaard: zilvermeeuw2.administratie@esdege-reigersdaal.nl Voor een vrijblijvend oriënterend gesprek kunt u contact opnemen Ank Hes ( clustermanager). Op werkdagen bereikbaar op tel.nr 072-5751090. Of bij afwezigheid met Popko Noordhuis ( waarnemend clustermanager ) op tel.nr 072-5348455. Indien u na het oriënterend gesprek besluit daadwerkelijk gebruik te willen maken van de dienstverlening van cluster De Zilvermeeuw, volgt een intakegesprek waarin concrete afspraken gemaakt zullen worden over het aanbod en specifieke ondersteuning als adl en vervoer. Postadres: Activiteitencentrum De Zilvermeeuw Muiderwaard 238 1824 XV Alkmaar ? (072) 57 51 090 Email:zilvermeeuw1.administratie@esdege-reigersdaal.nl Website: www.dezilvermeeuw.st-er.nl Trainingscentrum Arbeid Gerrit Rietveldweg 2 1703 DD Heerhugowaard ( 072 ) 5348455 Email: zilvermeeuw2.administratie@esdege-reigersdaal.nl Website: www.dezilvermeeuw.st-er.nl Er zijn folders van De Zilvermeeuw: In Vogelvlucht, Het Activiteitencentrum, de werkprojecten, De Overloop, De Opsteker, De Trainingscentra Arbeid, Idee-atelier en Ambulante ondersteuning. Deze folders zijn verkrijgbaar bij een van de locaties of worden op verzoek toegestuurd.

Kosten

Indien u beschikt over een geldige indicatie dan worden de kosten vanuit de AWBZ of WMO vergoed. Bekostiging vanuit een PGB is ook mogelijk. Wel heft de overheid een inkomensafhankelijke eigen bijdrage vanuit het CAK.

Bijzonderheden

Alle locaties zijn aangepast en toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een rolstoel. Enkele locaties beschikken over een rustkamer waar cliënten tussendoor kunnen rusten op bed indien nodig.

Doelgroepen

Volwassenen, Senioren, Jongeren, pubers en tieners, Volwassenen met psychische problemen, Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Volwassenen met een visuele beperking, Volwassenen met een spraakstoornis en/of taalproblemen, Volwassenen met een lichamelijke beperking, Volwassenen met een chronische ziekte, Volwassenen met een auditieve beperking

Doelgroep-toelichting

Voor mensen vanaf 18 jaar met een lichamelijke handicap, chronische ziekte of niet-aangeboren-hersenletsel.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Dagbesteding of dagopvang
Vergelijk hulpaanbod