Hulpaanbod van: ABC Alkmaar

ABC Alkmaar biedt ondersteuning bij problemen op het gebied van: (zelfstandig) wonen, financiën, werk, gezin en/of psychosociale problematiek. Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats, wordt een hulpvraag geformuleerd en een begeleidingsplan opgesteld. Hulpvragen kunnen voortkomen uit levensgebeurtenissen, psychiatrische achtergrond en/of een (verstandelijke) beperking. 

Contactpersonen

Meer informatie

Door wie?

Binnen ABC Alkmaar werken (ambulant) begeleiders met een hbo-achtergrond en ruime ervaring in de hulpverlening met verschillende doelgroepen. 

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Nee
  • Wmo
Beoogd eindresultaat

ABC Alkmaar wil op een persoonlijke en positieve manier toewerken naar de realisatie van de in het begeleidingsplan gestelde doelen. Op deze manier willen wij bijdragen aan het welzijn van de cliënt.

Aanmelding en vervolgprocedure

Aanmelden kan door telefonisch contact op te nemen of door een e-mail te sturen. Vervolgens wordt een afspraak voor een intakegesprek gemaakt om te kijken wat de cliënt wenst en in hoeverre wij hierin kunnen ondersteunen. Na het intakegesprek wordt een zorgovereenkomst opgesteld en door beide partijen getekend. Hierna kan de begeleiding starten. 

Duur

Zo lang als nodig is. Ieder halfjaar vindt er een evaluatie plaats waarbij de voortgang besproken kan worden en eventuele doelen aangepast kunnen worden. 

De locatie is in principe bij de cliënt thuis, maar waar nodig kan dit in overleg ook op andere locaties plaatsvinden.

Op welke dagen en tijden?

Dit wordt in overleg met elkaar afgesproken. 

Zijn er kosten aan verbonden?
  • Ja
Kosten

Voor mensen met een indicatie vanuit de WMO geldt mogelijk alleen de eigen bijdrage van het CAK. Mocht er geen sprake zijn van een indicatie en geen mogelijkheid hiertoe, dan zijn de kosten voor de cliënt zelf.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
  • Ja, prijsindicatie:
Eigen bijdrage

Er is misschien sprake van een eigen bijdrage bij het CAK, dit is gemeente-afhankelijk. 

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Cliëntondersteuning
Vergelijk hulpaanbod