Hulpaanbod van: Bergen Bewind

Nadat het Contract voor budgetbeheer is ondertekend zal de budgetbeheerder een bankrekening op uw naam openen. Hier zal uw inkomen op gestort worden en alleen uw rekeningen worden vanaf deze rekening voldaan.

Alle instanties waar u mee te maken heeft worden aangeschreven door de budgetbeheerder. In deze brief staat dat Bergen Bewind nu uw belangenbehartiger is als het gaat om uw financiën. Om dat goed te kunnen doen verzoeken we uitkerende instanties uw geld op de beheerrekening te storten. Instanties die geld van u krijgen verzoeken we in het vervolg de facturen naar de bewindvoerder te sturen.

Naar aanleiding van wat u heeft opgegeven wordt er een budgetplan gemaakt en uitgevoerd. Het budgetplan wordt zo nodig aangepast. Dit kan gebeuren naar aanleiding van nieuwe informatie of veranderende omstandigheden.

Verder vraagt de budgetbeheerder als dat voor u van toepassing is Belastingtoeslagen aan, bijzondere bijstand en kwijtschelding aan van de gemeentelijke belastingen. Ook worden uw zorgkosten nota's geïnventariseerd.

Uw Belastingaangifte met betrekking tot BOX 1 wordt verzorgd.

Wanneer u in een schuldensituatie verkeert zal het budgetbeheer alleen ingezet worden om de wachttijd naar beschermingsbewind in te korten. Er wordt een inventarisatie van de schulden gedaan. De bewindvoerder zal een inschatting maken van uw afloscapaciteit. Als de schulden binnen 3 jaar middels betalingsregelingen opgelost kunnen worden heeft dat de voorkeur. Is uw afloscapaciteit daarvoor niet toereikend zal u begeleid worden naar de schuldhulpverlenings-organisatie.

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Nee
Aanmelding en vervolgprocedure

U kunt zich aanmelden voor budgetbeheer via ons aanmeldingsformulier (dat kunt u vinden in "documenten en links" op de website van www.bergenbewind.nl). Wij zullen vervolgens contact met u opnemen om een afspraak te maken, het liefst samen met uw begeleider.

Tijdens deze afspraak bespreken we uw inkomsten en uitgaven aan de hand van een helder overzicht (budgetplan), dat we hebben gemaakt naar aanleiding van wat u heeft opgegeven in het aanmeldingsformulier. Mogelijk zullen er nog wat aanpassingen moeten worden gedaan.

We zullen duidelijke afspraken maken over wat we van elkaar verwachten gedurende het beheer. Wij verwachten dat u zich daaraan zult houden en u kunt van ons verwachten dan wij ons daaraan houden.

Doelgroep-toelichting

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor het u (tijdelijk) niet lukt uw financiële administratie op orde te krijgen en te houden. Geestelijke of lichamelijke handicap, dementie, verslaving, ziekte en depressie zijn voorbeelden van mogelijke oorzaken hiervan. Het zou voor u een verlichting zijn als u zich geen zorgen meer hoeft te maken over uw inkomsten en uitgaven. In dat geval zou beschermingsbewind een uitkomst kunnen bieden.

Door wie?

Een beschermingsbewindvoerder zal uw financiële belangen behartigen.

Soort ondersteuning/begeleiding
  • bewindvoering
  • budgetbeheer
  • geldproblemen
  • mentorschap
Beoogd eindresultaat

Rust creëren.

Het goed laten verlopen van de inkomen en uitgaven.

Het voorkomen van meer schulden.

Een snelle start voorafgaand aan beschermingsbewind (alleen als dat van toepassing is).

Duur

Zolang u dat nodig acht.

Toelichting

Behalve als u het niet op prijs stelt komen we bij voor het intake gesprek bij u thuis.

Daarna wordt er zoveel mogelijk contact onderhouden per mail en telefoon.

Op welke dagen en tijden?

Telefonisch spreekuur is iedere werkdag van 9:00 tot 11:00 uur

24/7 kunt u een voicemail- of emailbericht achterlaten. De maximale reactietermijn is 2 werkdagen.

Kosten

De tarieven voor budgetbeheer zijn gerelateerd aan de standaard tarieven van beschermingsbewind.
Voor de kosten van budgetbeheer wordt soms bijzondere bijstand verleend.

Bergen Bewind is vrijgesteld van btw. voor alle diensten, daardoor betaalt u 21% minder!

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
  • Nee
Eigen bijdrage

Voor de kosten van budgetbeheer wordt soms bijzondere bijstand verleend.

Bergen Bewind is vrijgesteld van btw. voor alle diensten, daardoor betaalt u 21% minder!

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Budgetcoaching en financiële hulpverlening
Vergelijk hulpaanbod