Hulpaanbod van: Bergen Bewind

Nadat het beschermingsbewind in uitgesproken zal de bewindvoerder een bankrekening op uw naam openen. Hier zal uw inkomen op gestort worden en alleen uw rekeningen worden vanaf deze rekening voldaan.

Alle instanties waar u mee te maken heeft worden aangeschreven door de bewindvoerder. In deze brief staat dat Bergen Bewind nu uw belangenbehartiger is als het gaat om uw financiën. Om dat goed te kunnen doen verzoeken we uitkerende instanties uw geld op de beheerrekening te storten. Instanties die geld van u krijgen verzoeken we in het vervolg de facturen naar de bewindvoerder te sturen.

Naar aanleiding van wat u heeft opgegeven wordt er een budgetplan gemaakt en uitgevoerd. Het budgetplan wordt zo nodig aangepast. Dit kan gebeuren naar aanleiding van nieuwe informatie of veranderende omstandigheden.

Verder vraagt de bewindvoerder als dat voor u van toepassing is Belastingtoeslagen aan, bijzondere bijstand en kwijtschelding aan van de gemeentelijke belastingen. Ook worden uw zorgkosten nota's geïnventariseerd.

Uw Belastingaangifte met betrekking tot BOX 1 wordt verzorgd.

Wanneer u in een schuldensituatie verkeert zal er een inventarisatie van de schulden worden gedaan. De bewindvoerder zal een inschatting maken van uw afloscapaciteit. Als de schulden binnen 3 jaar middels betalingsregelingen opgelost kunnen worden heeft dat de voorkeur. Is uw afloscapaciteit daarvoor niet toereiken zal u begeleid worden naar de schuldhulpverlenings-organisatie.

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Nee
Aanmelding en vervolgprocedure

U of uw begeleider kan via ons aanmeldingsformulier (te vinden in documenten en links op de site van Bergen Bewind) kenbaar maken dat u geïnteresseerd bent in beschermingsbewind. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen om een afspraak te maken, het liefst samen met uw begeleider.

Tijdens deze afspraak bespreken we uw inkomsten en uitgaven aan de hand van een helder overzicht (budgetplan), dat we hebben gemaakt naar aanleiding van wat u heeft opgegeven in het aanmeldingsformulier. Mogelijk zullen er nog wat aanpassingen moeten worden gedaan.

De bewindvoerder verzoekt namens u de kantonrechter om beschermingsbewind uit te spreken. Als dat gebeurd is zal de bewindvoerder een beheerrekening openen en wordt de financiële administratie van u overgenomen.

Doelgroep-toelichting

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor het u (tijdelijk) niet lukt uw financiële administratie op orde te krijgen en te houden. Geestelijke of lichamelijke handicap, dementie, verslaving, schulden, ziekte en depressie zijn voorbeelden van mogelijke oorzaken hiervan. Het zou voor u een verlichting zijn als u zich geen zorgen meer hoeft te maken over uw inkomsten en uitgaven. In dat geval zou beschermingsbewind een uitkomst kunnen bieden.

Door wie?

De beschermingsbewindvoerder zal uw financiele belangen behartigen.

Soort ondersteuning/begeleiding
  • bewindvoering
  • budgetcoaches
  • budgetbeheer
  • geldproblemen
  • mentorschap
  • schuldhulpverlening
Beoogd eindresultaat

Rust creëren.

Het goed laten verlopen van de inkomen en uitgaven.

Het voorkomen van (meer) schulden.

Eventueel begeleiden naar de schuldhulpverlening.

Duur

Het bewind wordt uitgesproken voor onbepaalde tijd. Wanneer uw situatie verbetert is, waardoor u uw eigen financiële belangen weer zelf op een goede wijze kunt behartigen, kan er een verzoek worden ingediend om het bewind op te heffen.

Toelichting

Behalve als u het niet op prijs stelt komen we bij voor het intake gesprek bij u thuis.

Daarna wordt er zoveel mogelijk contact onderhouden per mail en telefoon.

Op welke dagen en tijden?

Telefonisch spreekuur is iedere werkdag van 9:00 tot 11:00 uur

24/7 kunt u een voicemail- of emailbericht achterlaten. De maximale reactietermijn is 2 werkdagen.

Kosten

De kosten voor bewindvoering zijn geregeld binnen het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK). Bergen Bewind is lid van de Branche Vereniging voor Professionele Beschermingsbewindvoerders en Inkomensbeheerders (www.bpbi.nl) en voert de bijbehorende tarieven. Zie hiervoor het overzicht op de website (www.bergenbewind.nl), onder het kopje “tarieven”. Bij een laag inkomen is er meestal recht op bijzondere bijstand.

Bergen Bewind is vrijgesteld van btw. voor alle diensten, daardoor betaalt u 21% minder!

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
  • Nee
Eigen bijdrage

Bij een laag inkomen is er meestal recht op bijzondere bijstand.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Budgetcoaching en financiële hulpverlening
Vergelijk hulpaanbod