Hulpaanbod van: Levvel (sinds 1 juli 2020)

Levvel biedt crisiszorg op de locaties Rijksstraatweg in Duivendrecht en Meibergdreef in Amsterdam Zuidoost.

Levvel biedt in geval van een acute psychiatrische situatie de mogelijkheid tot:

 • Observatie en diagnostiek
 • Crisisinterventie en stabilisatie, zodat reguliere behandeling weer mogelijk wordt
 • Time out

Als een kind of jongere wordt opgenomen vanwege een psychiatrische crisis, is dat voor de ouders of verzorgers en de broers en zussen heel ingrijpend. Maar als de problemen zeer ernstig zijn en lichtere hulp niet voldoende is, is het soms nodig. Ouders of verzorgers en de andere gezinsleden worden nauw bij de opname en de behandeling betrokken. Een opname op het Opnamecentrum is altijd tijdelijk. De meeste opnames duren enkele dagen tot enkele weken. Zodra het haalbaar is kijken we naar minder intensieve behandelmogelijkheden.
Voor jongeren die vaker in crisis dreigen te komen, heeft Levvel een bijzondere afdeling: 020. Hier kunnen jongeren snel terecht om de crisis af te wenden. 020 werkt met een lidmaatschap. Als jongeren lid worden, kunnen ze 24/7 een beroep doen op de hulp van 020. Als het nodig is kunnen ze naar de afdeling komen om de crisis weer onder controle te krijgen. Ze kunnen maximaal 24 uur per keer op 020 blijven. 

Contactinformatie

naast het AMCMeibergdreef 51105AZ Amsterdam levvel.nl

Plan route

Contactpersoon

Meer informatie

Doelgroepen

Kinderen, Jongeren, pubers en tieners, Kinderen met psychische problemen, Kinderen met psychiatrische problemen, Kinderen met gedragsproblemen, Kinderen met een stemmingsstoornis, Kinderen met een persoonlijkheidsstoornis, Kinderen met een ontwikkelingsstoornis, Kinderen met een angststoornis, Jongeren met psychische problemen, Jongeren met psychiatrische problemen, Jongeren met gedragsproblemen, Jongeren met een stemmingsstoornis, Jongeren met een persoonlijkheidsstoornis, Jongeren met een ontwikkelingsstoornis, Jongeren met een eetstoornis, Jongeren met een angststoornis

Doelgroep-toelichting

Bij een psychiatrische crisis volstaan vaak enkele gesprekken maar soms is er ook meer nodig, en kan een opname nodig zijn. Levvel heeft twee groepen voor acute psychiatrische hulp: Panama (voor jongeren van 12 tot 18 jaar) en Speedboot (voor kinderen van 6 tot 12 jaar). Deze groepen zijn er voor kinderen en jongeren die tijdelijk intensieve psychiatrische hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een crisis vanwege ernstige somberheid, verwardheid, zelfmoordplannen of agressiviteit voortkomend uit psychiatrische problemen.

Levvel biedt in geval van een acute psychiatrische situatie de mogelijkheid tot:

 • Observatie en diagnostiek
 • Crisisinterventie en stabilisatie, zodat reguliere behandeling weer mogelijk wordt
 • Time out


Voor jongeren die vaker in crisis dreigen te komen, heeft Levvel een bijzondere afdeling: 020. Hier kunnen jongeren snel terecht om de crisis af te wenden. 020 werkt met een lidmaatschap. Als jongeren lid worden, kunnen ze 24/7 een beroep doen op de hulp van 020. Als het nodig is kunnen ze naar de afdeling komen om de crisis weer onder controle te krijgen. Ze kunnen maximaal 24 uur per keer op 020 blijven. 


Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • Huisarts, jeugdarts of specialist
 • Jeugdwet
 • Wijkteam of CJG
 • Zorgverzekeraar
Aanvragen en vervolgprocedure

Is je kind nog niet bij Levvel in behandeling en is er sprake van een psychiatrische crisis?
Neem dan contact op met degene die je kind behandelt. Als er geen behandelaar is, kun je contact opnemen met de huisarts. De behandelaar of de huisarts beoordeelt de situatie. Als dat nodig is, kan hij meer hulp in gang zetten. Zo kan bijvoorbeeld de plaatselijke crisisdienst van de (jeugd)GGZ ingeschakeld worden.

Aanmeldteam
aanmelden@levvel.nl
020 8901901    (op werkdagen van 8.30 - 12.30 uur)
Verwijzers kunnen clienten aanmelden via het aanmeldformulier op onze website: 

https://www.levvel.nl/vraag-direct-hulp-aan


Soort opvang?
 • jeugdcrisisopvang
Door wie?

kinder- en jeugdpsychiater

Inhoud & werkwijze

Levvel kan kinderen en jongeren die acuut psychiatrische hulp nodig hebben helpen met:

 • Diagnostiek. Naar aanleiding van de (acute) hulpvraag en de klachten doet Levvel diagnostisch onderzoek. Daarna stellen wij een diagnose op en geven een behandeladvies.
 • Behandeling. Op basis van de hulpvraag, de diagnose en het advies maken we samen een plan voor verdere behandeling. Als dat nodig is spreken we ook af wat we doen als er nog een keer crisis ontstaat (crisisinterventie). Een behandeling kan bestaan uit een poliklinische behandeling of een klinische behandeling (opname).
 • Een acute opname. Een crisis kan soms zo erg zijn dat we een opname op een afdeling van Levvel adviseren. Dit bespreken we dan met het kind of de jongere en de ouders of verzorgers. Als iedereen ermee instemt wordt het kind of de jongere opgenomen. Dit heet een vrijwillige opname.
  Als door de psychiatrische problemen de veiligheid van het kind of de jongere of zijn omgeving ernstig bedreigd wordt en de ouders of verzorgers of de jongere een opname afwijzen, kan de rechter het besluit nemen dat een kind of jongere toch wordt opgenomen. Dit heet een gedwongen opname.
Duur

zo kort mogelijk

Rechten en betrokkenheid van direct betrokkenen

Wij betrekken de ouders of verzorgers zo veel mogelijk bij de opname van hun kind. Aan de hand van de hulpvraag streven we naar een goede samenwerking tussen het kind of de jongere, het gezin en het behandelteam. Samen werken we naar een veilige en meer stabiele situatie toe.

Bezoekadres
Meibergdreef 51105AZ Amsterdam020-89 01 901naast het AMC

Deze locatie ligt naast het AMC-ziekenhuis. Het is een van de hoofdlocaties van Levvel. Op deze locatie werkt Levvel veel samen met het AMC, bijvoorbeeld bij ernstige eetstoornissen, lichamelijk onverklaarde klachten en crisis.

Op welke dagen en tijden?

24 uur per dag

Kosten

Kinderen tm 17 jaar
De zorg die Levvel biedt voor jongeren tot 18 jaar, valt onder de jeugdhulp. De gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Als jouw kind jonger dan 18 jaar is, worden er voor een behandeling bij Levvel geen kosten bij jou in rekening gebracht. Je hebt wel een verwijzing nodig. Huisartsen, jeugdartsen, schoolartsen, medisch specialisten en medewerkers van een Ouder- en Kindteam of Samen DOEN team (in Amsterdam), wijk- of jeugdteam (in de andere gemeenten), Veilig Thuis en Centra voor Jeugd en Gezin kunnen een kind, jongere of gezin verwijzen naar Levvel. Ook gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming of jeugdreclassering kunnen een aanmelding doen.

Jongeren van 18 tm 23 jaar
De behandelingen van Levvel voor jongeren vanaf 18 jaar vallen onder de ‘gespecialiseerde GGZ’, deze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Zorgverzekeraars hebben hiervoor eigen regels opgesteld. Kijk daarom in de polisvoorwaarden van de zorgverzekering of neem contact op met de verzekeraar. Voor de zorg die door de zorgverzekering wordt vergoed, geldt een verplicht eigen risico (voor 2021 is dit € 385,-. Dit bedrag kan hoger zijn als je daar bij het afsluiten van de verzekering voor heeft gekozen).

Kortingsmogelijkheden

-

Bijzonderheden

Wij werken samen, met jou en je kind, de verwijzer, de school en andere hulpverleners. We bespreken eerst met jou en je kind welke doelen jullie met de behandeling willen bereiken. Dan gaan we aan de slag. Samen werken we aan het verminderen van de psychische klachten. Dat kan poliklinisch, in dagbehandeling of in klinische behandeling. Omdat de problemen ook invloed hebben op de rest van het gezin, is er in de behandeling ook aandacht voor hen. We doen wat nodig is en helpen jullie weer op weg. 

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Crisisopvang Opvang
Vergelijk hulpaanbod