Algemene informatie

Cluster De Zilvermeeuw biedt een breed scala van dagactiviteiten, arbeid en arbeidstraining aan mensen vanaf 18 jaar en ouder, met een lichamelijke handicap, chronische ziekte en/of niet aangeboren hersenletsel. De Zilvermeeuw bestaat uit meerdere locaties verspreid over de regio Heerhugowaard en Alkmaar met elk hun specifieke activiteiten of dienstverlening. Afhankelijk van de vraag, kunnen cliënten gebruik maken van allerlei activiteiten: in de vorm van ontspanning, creativiteit, beweging, techniek, studie en werk. De activiteiten van de verschillende locaties kunnen ook heel goed gecombineerd worden. Er wordt bovendien samengewerkt met reguliere kunst- en cultuurcentra, sportscholen en bedrijven.
Er zijn in aansluiting op de revalidatie, school of ter voorbereiding op werken in een bedrijf allerlei mogelijkheden. Indien nodig kunnen er diverse therapieën of andere hulp worden ingezet, zoals de speciale afasietherapie, geheugentraining of psycho-sociale hulpverlening.
Deelname aan de activiteiten kan variëren van één dagdeel per week tot vijf dagen per week..
De overkoepelende stichting is Esdégé-Reigersdaal. 

Contactinformatie

Activiteitencentrum (in Wijkwaard) 072-57 51 090Muiderwaard 2381824XV Alkmaar www.dezilvermeeuw.st-er.nlLaatste controle: februari 2021

Plan route

Toegankelijk

Gehandicaptenparkeerplaats(en)
Toegankelijk: Rolstoeltoegankelijk
Rolstoeldoorgankelijk
Lift of traplift aanwezig
Aangepast sanitair, aangepast toilet
Voorzieningen voor doven en slechthorenden
Voorzieningen voor blinden en slechtzienden

Openingstijden

Contactpersonen

Hulpaanbod

Dagbesteding

Cluster De Zilvermeeuw bestaat uit verschillende locaties verspreid over de regio Heerhugowaard en Alkmaar, met elk hun specifieke activiteiten of dienstverlening. Op welke wijze en waar de activiteiten en/of begeleid werken vorm krijgen , is geheel afhankelijk van de individuele wensen en...

Fysiotherapie

Een fysiotherapiebehandeling kan bestaan uit oefentherapie en/of massagetherapie, maar een fysiotherapeut zet zijn deskundigheid ook preventief in. Bijvoorbeeld door het begeleiden en adviseren en functioneel oefenen.

Zwemtherapie

Het Halliwick Concept: een tienpuntenprogramma dat toewerkt naar zelfstandig bewegen in het water. Het gaat om handelingen die in het water wel mogelijk zijn en daarbuiten niet. De simpele opbouw geeft handvatten voor therapeutisch handelen. Waarom Halliwick? Een beweging in het water gaat...

Creatieve vaardigheden ontwikkelen

Er worden vaardigheden en technieken aangeleerd op het gebied van: tekenen/schilderen, zowel abstract als figuratief. sieraden maken keramiek glasproducten maken kaarten maken kaarsen maken

Kookcursus

Koken: In de activiteit koken leert de deelnemer in groepsverband een maaltijd te bereiden op een inductie- kookplaat of met behulp van de combinatiemagnetron. De kok van de week heeft een recept uitgezocht en haalt de boodschappen. Gezamenlijk worden de materialen klaargezet en de groenten...

Muziekcursus

Groepsgewijs musiceren: Het actief musiceren met elkaar en beluisteren van muziek. Het opbouwen van een repertoire. Het aanleren van muzikale vaardigheden, tot het in stand houden of verbeteren van de motoriek, geheugentraining, verbeteren of vloeiender maken van de spraak. Het bieden van een...

Arbeidstraining

De diverse werkprojecten variërend van administratieve-, productieve- tot horecaprojecten bij reguliere bedrijven en/of instellingen. De werkprojecten zijn bedoeld voor clienten die werkervaring willen opdoen in een bedrijf of instelling waarbij er te allen tijde een beroep gedaan kan worden op...

Jobcoaching

Het begeleid werken Algemene doelstelling Het begeleid werken heeft als doelstelling mogelijkheden te creëren voor cliënten met een vraag naar arbeid, om te participeren in het arbeidsproces in de gewone maatschappij. Het ultieme doel daarbij is het verkrijgen van een betaalde baan, maar daar...

Geheugentraining

Middels oefeningen en opdrachten in een kleine groep training van het geheugen. Ook kan er een individueel geheugentrainingsprogramma worden opgezet of geïntegreerd worden in het persoonlijke activiteiten dagprogramma

Afasietraining

De Speech-Music Therapy Aphasia ( SMTA, individuele spraak – en muziektherapie voor afasiepatiënten ) Deze therapie is bedoeld voor cliënten met afasie. Het is een unieke combinatie behandeling van logopedie en muziektherapie voor mensen met een afasie en/of verbale apraxie. Het uitgangspunt...

Lotgenotencontact

Op de Opsteker - en Overloop projecten is het doel middels recreatieve-, culturele en onstpannende activiteiten lotgenoten te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Op de afasie behandelgroep is een onderdeel van het programma lotgenotencontact.

Fitness, Sport en Beweging

Sport: Het accent ligt tijdens de sport op bewegen en diverse vormen van sport en spel. Het doel van deze activiteit is het bevorderen van de conditie en het op ontspannen wijze bewegen en plezier maken. De sporten die beoefend worden zijn bijvoorbeeld: estafette, volleybal en voetbal. Fitness:...

Computertraining en educatie

In de activiteit studie/computeren krijgt de deelnemer de gelegenheid om kennis en vaardigheden op de computer te ontwikkelen of opnieuw (aan) te leren. Hij/zij kan oefenen met de Nederlandse taal, rekenen, internet en het omgaan met de computer. Ook is er de mogelijkheid om administratieve taken...

Arbeidsmatige dagbesteding

Er zijn binnen diverse bedrijven werkprojecten. Binnen deze werkprojecten werken mensen met een arbeidsbeperking. Zij verrichten binnen het bedrijf taken voor de opdrachtgever. De werkprojecten worden begeleid door een vaste werkbegeleider. Er zijn werkprojecten in de horeca, administratie, bibliotheek, gemeentehuis etc.

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Gehandicaptenzorgorganisatie Dagactiviteitencentrum
Vergelijk hulpaanbod