Zorgverlof (of mantelzorgverlof) kunt u opnemen als u moet zorgen voor een familielid, vriend of iemand in uw omgeving. Bijvoorbeeld als hij of zij een operatie krijgt.

Het is niet nodig om zorgverlof op te nemen als uw kind, partner of ouder onverwachts ziek wordt. Dan kunt u calamiteitenverlof opnemen.

Kortdurend zorgverlof

U kunt kortdurend zorgverlof opnemen voor het verzorgen van een:

  • ouder of grootouder
  • kind of kleinkind
  • broer of zus
  • iemand anders die deel uitmaakt van uw huishouden (bijvoorbeeld een inwonende tante)
  • vriend of bekende (onder voorwaarde dat u de enige bent die op dat moment in staat is voor hem of haar te zorgen)

U mag binnen een jaar 2 werkweken verlof opnemen. Het aantal verlofuren dat u kunt opnemen is afhankelijk van het aantal uren dat u werkt. Werkt u bijvoorbeeld 32 uur per week, dan kunt u in 12 maanden tijd 64 uur kortdurend zorgverlof opnemen. U kunt deze uren eventueel ook in gedeeltes opnemen. Dit kunt u het beste overleggen met uw werkgever.

Kortdurend zorgverlof wordt meestal gedeeltelijk doorbetaald, maar het kan zijn dat in uw cao andere afspraken staan.

Langdurend zorgverlof

Is er iemand in uw familie, vriendenkring of uw omgeving ziek geworden? Dan kunt u langdurend zorgverlof aanvragen. Zo kunt u voor langere tijd de zorg op u nemen. Het kan gaan om alle vormen van zorg voor zieken. U kunt in overleg met uw werkgever bepalen hoe u uw verlofuren opneemt.

  • U kunt over 12 maanden 6 keer het aantal uren dat u per week werkt opnemen.
  • U moet langdurend zorgverlof minimaal 2 weken van te voren aanvragen bij uw werkgever.

Langdurend zorgverlof is in principe niet doorbetaald. Maar het kan zijn dat er in uw cao iets anders is geregeld.

Niet eens met werkgever

Wordt u het over het zorgverlof niet eens met uw werkgever, dan kunt u contact opnemen met personeelszaken, de vakbond of een organisatie die juridische hulp aanbiedt.

Vergelijk hulpaanbod