Mantelzorgers zijn vaak dag en nacht bezig om voor iemand te zorgen. Respijtzorg is een tijdelijke vervanging van die zorg. Iemand anders neemt de taken over, zodat de mantelzorger tijd heeft om iets voor zichzelf te doen en nieuwe energie op te doen. Respijtzorg heet daarom ook wel 'vervangende mantelzorg'.

Een vrijwilliger kan respijtzorg op zich nemen, maar er zijn ook zorgverleners en zorginstellingen die dit bieden. U kunt het aanbod bekijken in het overzicht van alle respijtzorg in deze website.

Respijtzorg van een vrijwilliger

Respijtzorg is vaak hulp van vrijwilligers (vrijwilligerszorg). Vrijwilligers hebben geen opleiding gehad in de zorg, maar ze maken vaak een groot verschil. Door er gewoon te zijn en een praatje te maken met uw naaste. Of door eenvoudig huishoudelijk werk over te nemen.

Vervangende mantelzorg van een vrijwilliger kunt u zelf proberen te regelen, bijvoorbeeld via de vrijwilligerscentrale of een andere vrijwilligersorganisatie. U vindt een overzicht bij vrijwilliger nodig.

Vindt u het lastig om een geschikte vrijwilliger te vinden, dan kunt u bij verschillende organisaties voor mantelzorgondersteuning terecht voor advies en ondersteuning bij het regelen van respijtzorg. Sommige organisaties hebben zelf een netwerk van vrijwilligers die kunnen helpen.

Respijtzorg van professionele zorgverleners

Soms kan de zorg beter worden overgenomen door professionele zorgverleners. Uw naaste gaat dan naar een zorginstelling voor logeeropvang of dagopvang. Er kan ook een professionele begeleider bij u thuis komen.

Voor professionele respijtzorg, zoals logeeropvang, dagopvang of begeleiding, heeft degene voor wie u zorgt een beschikking nodig van de gemeente.

De gemeente bekijkt dan of uw naaste in aanmerking komt voor respijtzorg.

Opvang met zorg overdag

Opvang overdag in een zorginstelling geeft mensen de mogelijkheid om op vaste momenten in de week onder de mensen te komen en bezig te zijn met leuke en nuttige activiteiten. Mantelzorgers hebben dan tijd voor zichzelf. Er zijn verschillende vormen, zoals dagopvang, dagbesteding, dagverzorging en dagbehandeling.

Meer informatie:

Uitstapje of aangepaste vakantie

Een uitstapje, vakantie of activiteit kan ook vallen onder respijtzorg. U kunt ook gezellig samen met uw naaste op pad gaan; als het voor u maar ontspannend is.

U kunt ook eens kijken naar de mogelijkheden voor verblijf in een zorghotel of een aangepaste vakantie voor kinderen met een beperking.

Vergoeding van de zorgverzekeraar

Sommige zorgverzekeraars bieden in de aanvullende verzekering een vergoeding voor vervangende mantelzorg. Op vergelijkingssite Independer kunt u zien welke verzekeraars dat zijn.

Eventueel kunt u aan het eind van het jaar overstappen naar een andere zorgverzekering.

Respijtzorg vanuit de Wet langdurige zorg

Heeft uw naaste 24 uur per dag zorg en toezicht nodig, dan kunt u een indicatie voor langdurige zorg aanvragen. Mensen die thuis wonen met een indicatie voor langdurige zorg, kunnen ook gebruik maken van respijtzorg. U kunt logeeropvang of dagopvang regelen via het zorgkantoor of zelf inkopen met uw pgb, als u dat heeft.

Hulpaanbod

Mantelzorgondersteuning

SpelaanZee

De woensdagmiddag kun je samen een spelletje spelen. Er zijn veel...

Mantelzorgondersteuning

De ruim 300 Steunpunten Mantelzorg in het land richten zich op het...

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgondersteuning

Respijtzorg

SpelaanZee

De woensdagmiddag kun je samen een spelletje spelen. Er zijn veel...

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgondersteuning

chronisch zieken vanaf 18 jaar

Logeeropvang (alles)

Logeeropvang bij (agrarische) zorgbedrijven

Verschillende zorgbedrijven, meestal agrarisch van oorsprong. Maak...

Logeerhuis De Zonnebloem

Logeerhuis 'de Zonnebloem' bestaat uit twee huiskamers gekoppeld...

Logeren Respijtzorg mantelzorgondersteuning

Een grote villa met 4 gastenkamers in een huiselijke sfeer. Tuin...

Zorg overnemen door vrijwilligers

SpelaanZee

De woensdagmiddag kun je samen een spelletje spelen. Er zijn veel...

Mantelzorgondersteuning

chronisch zieken vanaf 18 jaar

Respijtzorg mantelzorgondersteuning

Het Respijthuis Alkmaar is een logeerhuis waar chronisch zieken en...

Organisaties

Mantelzorgorganisatie

Mantelzorgcentrum - Heiloo

 072-56 27 618 mantelzorgcentrum.nlWitte Paal 3471742LESchagen

Uw Mantelzorgmakelaar Joke Tiemersma

 06-13 85 83 98 uwmantelzorgmakelaar.net

Mantelzorgmakelaar Noord Holland

 06-12 11 80 88 mantelzorgmakelaarnoordholland.com

Logeerhuis

WarmThuis - wonen en welzijn voor mensen met...

 072-50 73 060 warmthuis.nlNoordschermerdijk 51842ELOterleek

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland

 023-55 88 141 sein.nlSpieringweg 8012142EDCruquius

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod