Een begeleider kan u ondersteunen bij het uitvoeren van alledaagse taken, zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven. U regelt deze vorm van begeleiding via de gemeente.

Begeleiding in het dagelijks leven

Het dagelijks leven bestaat uit allerlei bezigheden: boodschappen doen, de administratie bijhouden, uzelf wassen en aankleden, het huishouden doen. En misschien heeft u daarbij nog kinderen om op te voeden.

Soms lukt het niet op eigen kracht om dit allemaal te doen, of te bedenken welke taken het belangrijkst zijn en dus eerst moeten. Of is het moeilijk om ervoor te zorgen dat alles vaak genoeg en op tijd gebeurt. Bijvoorbeeld vanwege een beperking of psychiatrische problemen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan in dit soort gevallen ondersteuning bieden.

Deze ondersteuning is gericht op het versterken van uw zelfredzaamheid en eigen regie. De begeleider neemt meestal geen taken over, maar ondersteunt u bij de uitvoering ervan.

Vormen van begeleiding

Vormen van individuele begeleiding zijn bijvoorbeeld:

  • Begeleiding: hulp bij het dagelijks leven thuis. Zoals leren hulp bij geldzaken en administratie.
  • Hulp bij het leggen van contacten.
  • Hulp bij het indelen van de dag en het ondernemen van activiteiten en aansturen van persoonlijke verzorging.
  • Gezinsondersteuning en opvoedondersteuning.

De begeleiding kan ook in een groep plaatsvinden. Groepsbegeleiding wordt ook wel dagbesteding genoemd. Meer over dagbesteding.

Begeleiding via de gemeente

Begeleiding in het dagelijks leven vraagt u aan bij de gemeente. U kunt contact opnemen met het Sociaal Team. Of direct een melding doen.

Het hangt van uw persoonlijke situatie af of u via de gemeente begeleiding kunt krijgen en hoe die begeleiding er precies uitziet. Uw situatie wordt bekeken in het gesprek met het Sociaal Team. De consulent van het Sociaal Team bespreekt samen met u waar u in het dagelijks leven moeite mee heeft. En welke hulp u al van anderen ontvangt of via een andere laagdrempelige oplossing. Meer over de werkwijze van de gemeente leest u op de pagina over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

U kunt de aanvraag doen met hulp van iemand uit uw naaste omgeving of samen met een cliëntondersteuner.

Bent u specifiek op zoek naar gezinsondersteuning? Of is de begeleiding nodig voor uw minderjarige kind? U kunt bij het team of de afdeling voor jeugdhulp in uw gemeente terecht voor jeugdhulp.

Eigen bijdrage

Krijgt u begeleiding vanuit de Wmo, dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Voor begeleiding van kinderen (onder de 18) geldt geen eigen bijdrage.

Hulpaanbod

Individuele begeleiding (Wmo)

Regieondersteuning

Begeleiding individueel

Volgens afspraak met gemeente en client

Wonenplus

WonenPlus helpt u met praktische diensten zodat u zo...

WonenPlus

WonenPlus helpt u met praktische diensten zodat u zo...

Ambulante woonbegeleiding

Ambulante begeleiding

Wij Zijn DAAR biedt ambulante zorg, begeleiding en ondersteuning...

Woonbegeleiding

Er wordt gewerkt volgens het 8-fasenmodel. Doelen tijdens de...

Hulp aan huis

Na intake volgt ondersteuningsplan

Gezinscoaching en gezinsondersteuning

Leefstijlcoach voor het hele gezin

BIJ VOLWASSENEN d.m.v. het invullen van een eet dagboek...

Onafhankelijke ondersteuning bij het maken van een eigen plan -...

Eigen Plan kan ingezet worden wanneer je klem zit. Wanneer er...

Opvoedingsondersteuning

Training en Advies

Training en Advies voor particulieren, zzp-ers, teams,...

Omgangsbemiddeling

Een omgangsbemiddelaar van Spirit kan bemiddelen bij langdurige...

Qpido

Liefde en seks hoort iets moois te zijn. Jammer genoeg is het niet...

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod