Beschermd wonen is een woonvorm voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. Omdat deze mensen psychisch kwetsbaar zijn, is er een veilige, beschermde woonomgeving nodig. Op een beschermd wonen-locatie is toezicht en begeleiding aanwezig.

De meeste beschermde woonvormen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Beschermde woonvormen

In een beschermde woonvorm woont u in principe niet zelfstandig. U woont met een aantal mensen in een huis. Wel proberen instellingen zoveel mogelijk zelfstandigheid te geven wanneer dit kan.

U heeft wel een eigen kamer, maar het toilet, de badkamer, de keuken en de woonkamer deelt u vaak met de andere bewoners. In sommige gevallen krijgt u uw eigen appartement.

Meestal is een groot deel van de dag iemand aanwezig die u begeleidt bij de dagelijkse dingen, zoals:

  • schoonmaken, boodschappen doen en eten koken;
  • vinden van een zinvolle dagbesteding (werk of opleiding);
  • medicijnen innemen;
  • onderhouden van sociale contacten;
  • doen van uw administratie.

Niet gericht op behandeling

Beschermd wonen vanuit de Wmo is niet gericht op behandeling van psychiatrische of psychosociale problemen. Woont u in een instelling voor beschermd wonen en heeft u behandeling vanuit de geestelijke gezondheidzorg nodig? Dan kan uw huisarts een verwijzing geven.

Aanmelden voor beschermd wonen vanuit de Wmo

Voor een plaats in een beschermde woonomgeving kunt u zich aanmelden. U neemt hiervoor contact op met de afdeling beschermd wonen in de gemeente Alkmaar. De afdeling beschermd wonen bekijkt dan of beschermd wonen voor u een oplossing is.

U kunt de aanvraag doen met hulp van iemand uit uw naaste omgeving of samen met een cliëntondersteuner. Maar u kunt ook uw huisarts vragen om u te helpen.

Tijdelijk beschermd wonen

Beschermd wonen is altijd tijdelijk. Het kan een tussenstap zijn als u de overgang te groot vindt van bijvoorbeeld het psychiatrisch ziekenhuis of een verslavingskliniek naar zelfstandig wonen. In overleg met uw begeleider kunt u kijken hoe u de overstap gaat maken naar zelfstandig wonen.

Vergoeding en eigen bijdrage

Bij beschermd wonen vanuit de Wmo vergoedt de gemeente de begeleiding en het verblijf in de instelling. U betaalt een eigen bijdrage.

Langdurig beschermd wonen vanuit de Wlz

Sinds 2021 is het ook mogelijk voor mensen met psychische problemen om een beschermde woonplek te krijgen die wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit heet GGZ Wonen.

De Wlz is er voor mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Een Wlz-indicatie blijft uw leven lang geldig. Meer informatie hierover vindt u op Informatielangdurigezorg.nl.

Wlz-zorg kunt u aanvragen via het CIZ.

Vertraging bij indicaties GGZ Wonen

Veel mensen hebben een GGZ Wonen-indicatie aangevraagd. Daardoor kan het langer duren voordat u hoort of u een Wlz-indicatie kunt krijgen. Heeft u al een aanvraag gedaan, maar nog niets gehoord? Kijk dan op Informatielangdurigezorg.nl voor meer informatie.

Hulpaanbod

Beschermd wonen vanuit de Wmo

DWRP Zorggroep Wonen

Woning met 24-uurszorg. Kleine groep, 4 bewoners, eigen kamer.

Organisaties

Beschermd wonen

RIBW - Herensingel - beschermd wonen en...

 088-21 48 660 ribw-kam.nlHerensingel 732032RTHaarlem

Leviaan - Slenkstraat

 0800-33 88 33 88 leviaan.nlSlenkstraat 2011441MNPurmerend

DWRP GVT - DWRP Woongroep

 020-64 62 582 dwrp.nlPunter 2361186RLAmstelveen

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod