Het kan zijn dat u een tijdelijk arbeidscontract heeft dat niet verlengd wordt. U wordt dan niet ontslagen, maar het kan wel zo voelen. Ook met een tijdelijk contract heeft u rechten en moet uw werkgever zich aan bepaalde regels houden.

Contract loopt af

Een tijdelijk contract loopt vanzelf af. Soms is de einddatum niet vastgelegd, maar stopt het contract aan het einde van een project. Of als er iemand terugkeert van zwangerschapsverlof.

Een tijdelijk contract tussentijds opzeggen kan niet altijd. U leest er meer over op de website van het Juridisch Loket.

De aanzegtermijn

De aanzegtermijn is een soort opzegtermijn voor mensen met een tijdelijk contract van 6 maanden of langer. Het houdt in dat de werkgever op tijd moet aangeven of het contract wordt verlengd of niet. Dit moet de werkgever schriftelijk doen. En uiterlijk een maand voor het aflopen van het contract.

Doet de werkgever dit niet, of te laat, dan moet hij een boete ter hoogte van maximaal een maandsalaris betalen.

Proeftijd

Tijdens de proeftijd kan een werkgever zijn werknemer ontslaan zonder ingewikkelde procedures. Daarom worden mensen die toch al een tijdelijk contract hebben, hiertegen beschermd.

  • Bij een contract van 6 maanden of korter mag geen proeftijd worden opgenomen.
  • Bij contracten tussen de 6 maanden en 2 jaar mag maximaal 1 maand proeftijd worden opgenomen.
  • Bij tijdelijke contracten van 2 jaar of langer, mogen maximaal 2 maanden proeftijd worden opgenomen.
  • Wordt een tijdelijk contract verlengd, dan mag er geen nieuwe proeftijd worden opgenomen. Tenzij het werk verandert.

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding betekent dat u verklaart dat u niet voor een ander bedrijf gaat werken dat de concurrent is van het bedrijf waar u nu werkt.

Dit kan nadelig zijn voor mensen die een tijdelijk contract hebben. Daarom mag er in principe geen concurrentiebeding in een tijdelijk contract staan. Tenzij de werkgever daar een groot belang bij heeft. Dat moet duidelijk in het contract worden uitgelegd.

Wanneer heb ik recht op een vast contract?

Er gelden een aantal regels:

  • Iemand mag 3 tijdelijke contracten achter elkaar hebben. Volgt er een 4e contract, dan moet dit een vast contract worden.
  • De tijdelijke contracten mogen samen niet langer dan 3 jaar duren. Werkt iemand meer dan 2 jaar met een tijdelijk contract, dan wordt dit automatisch een vast contract.
  • Zit er tussen de tijdelijke contracten meer dan 6 maanden, dan wordt er opnieuw begonnen met tellen.

Let op: in uw cao kan een andere regeling staan. Controleer daarom altijd de cao.

Rechten uitzendkrachten en oproepkrachten

Doet u flexibel werk, bijvoorbeeld via het uitzendbureau of als oproepkracht, dan heeft u ook bepaalde rechten. Op de website van het Juridisch Loket kunt u meer lezen over dit onderwerp:

Vergelijk hulpaanbod