Er zijn bepaalde redenen waarom uw werkgever u wel of niet mag ontslaan.

Geldige ontslagredenen

Uw werkgever kan u om de volgende redenen ontslaan:

 • Bij een reorganisatie, verhuizing, sluiting van het bedrijf of een andere bedrijfseconomische reden, zoals een slechte financiële situatie van het bedrijf.
 • Als u uw werk niet goed doet of niet geschikt bent voor uw werk. Uw werkgever heeft u dit al verschillende keren in een beoordelings- of functioneringsgesprek gemeld en u de tijd gegeven uw werk beter te doen.
 • Bij een onherstelbaar conflict tussen u en uw werkgever.
 • Als u langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt bent.
 • Als u beiden akkoord gaat met het ontslag.
 • Als u gewetensbezwaren heeft tegen bepaalde werkzaamheden en uw werkgever u geen ander werk kan bieden.
 • Sommig gedrag kan een reden zijn om u te ontslaan: bijvoorbeeld diefstal, fraude, mishandeling, bedreiging, dronkenschap op het werk, grove belediging of seksuele intimidatie.

Ongeldige ontslagredenen

Uw werkgever mag u niet ontslaan in (onder meer) de volgende gevallen:

 • In de eerste 2 jaar dat u ziek of arbeidsongeschikt bent (op enkele uitzonderingen na).
 • U bent zwanger of met zwangerschapsverlof.
 • Vanwege leeftijd, geslacht, handicap, godsdienst, ras, enzovoort.
 • Als de reden is dat u ouderschapsverlof wilt opnemen.
 • Als de reden is dat u lid bent van de ondernemingsraad, van een vakbond of van een politieke organisatie.
 • Als de reden is dat het bedrijf wordt overgenomen.
 • Als de reden is dat u niet op zondag wilt werken.

Kijk op Rijksoverheid.nl voor meer informatie over geldige en ongeldige ontslagredenen.

Voorwaarden ontslag op staande voet

Wordt u op staande voet ontslagen, dan kan dat alleen onder de volgende voorwaarden:

 • Er is een dringende reden om u te ontslaan, omdat u zich aan iets ernstigs schuldig heeft gemaakt. Denk aan werkweigering, diefstal, het in gevaar brengen van collega's, enzovoort.
 • U krijgt de dringende reden meegedeeld.
 • Het ontslag op staande voet wordt u 'onverwijld' gegeven. Dat betekent: direct na het incident of direct nadat de werkgever onderzoek heeft gedaan naar of uw gedrag ernstig verwijtbaar genoeg is.
 • Uw werkgever moet de dringende reden kunnen bewijzen.

Kijk op de website van het Juridisch Loket voor meer informatie over wat u moet doen wanneer u op staande voet wordt ontslagen.

Uitzonderingen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid

Uw werkgever mag u niet ontslaan binnen de eerste 2 jaar van langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Uitzonderingen hierop zijn:

 • Als uw werkgever al voordat u ziek werd een ontslagaanvraag naar UWV heeft gestuurd.
 • Als u volgens UWV niet of onvoldoende meewerkt aan re-integratie. Dus als u passend werk weigert of geen scholing wilt volgen.
 • Als u regelmatig ziek bent en uw ziekte het werk van uw collega's of andere bedrijfsprocessen ernstig verstoort. In dit geval mag ontslag alleen als uw werkgever geen andere functie of aangepaste werkzaamheden voor u heeft.

Na 2 jaar arbeidsongeschiktheid of ziekte kan de werkgever bij UWV een ontslagvergunning vragen. U kunt dan misschien een WIA-uitkering krijgen.

Vergelijk hulpaanbod