Werken met een beperking

Manieren om aan het werk te blijven met een beperking. Door hulp van de gemeente bijvoorbeeld, of met werkplekaanpassingen.

Overleg met werkgever

Uw baan houden en bij dezelfde werkgever blijven werken met de nodige aanpassingen. Voor mensen met een arbeidsbeperking.

Baan zoeken

Tips voor werk zoeken en solliciteren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Hulp van anderen

Suggesties hoe u mensen uit uw netwerk om hulp kunt vragen als u aangepast werk wilt gaan doen. Voor mensen met een arbeidsbeperking.

Werkplekaanpassingen

Aanpassingen op de werkplek kunt u regelen via UWV. Bijvoorbeeld een aangepaste werkplek, orthopedische schoenen, hulp van een tolk of begeleider.

Psychische problemen

Tips voor het omgaan met psychische klachten op de werkvloer. Ondersteuning om weer aan het werk te gaan voor mensen met psychische problemen.

Studietoeslag

Toeslag voor studenten met een beperking, die niet in staat zijn naast hun studie te werken. U vraagt de studietoeslag aan bij de gemeente.

Banenafspraak en doelgroepregister

Mensen met een arbeidsbeperking die in het doelgroepsregister staan, komen in aanmerking voor aangepast werk, loonkostensubsidie of beschut werk.

Loonkostensubsidie

De gemeente kan werkgevers financieel tegemoetkomen, wanneer ze iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen.

Beschut werk

Aangepast werk via de gemeente voor mensen die niet bij een gewone werkgever kunnen werken.

Vergelijk hulpaanbod