IOAW

Als uw WW- of WGA-uitkering is afgelopen, kunt u misschien een IOAW-uitkering krijgen. Bij de IOAW geldt geen vermogensgrens.

IOW

Na afloop van uw WW- of WGA-uitkering komt u misschien in aanmerking voor IOW: een Inkomensvoorziening Oudere Werklozen.

Wajong

De Wajong is een uitkering voor jonggehandicapten.

Ziektewet

De Ziektewet is een vangnet voor werknemers die ziek worden terwijl ze op dat moment geen werkgever hebben.

Vergelijk hulpaanbod