Toeslagen

Zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget, studietoeslag, woonkostentoeslag, toeslagen voor mensen met een beperking

Tegemoetkomingen

Tegemoetkoming voor zorgkosten, schoolkosten of de kosten van arbeidsongeschiktheid.

Kinderopvangtoeslag

Ouders die werken of studeren kunnen een toeslag krijgen om een deel van de kosten van de kinderopvang mee te betalen.

Kinderbijslag

Kinderen laten opgroeien kost geld. Kinderbijslag is geld dat u krijgt als bijdrage voor deze kosten. U vraagt kinderbijslag aan bij de Sociale Verzekeringsbank.

Toeslag op uitkering UWV

Toeslag voor mensen met een lage uitkering van UWV. De toeslag vult de uitkering aan tot (ongeveer) bijstandsniveau.

Vergelijk hulpaanbod